Đặt Câu Hỏi Khơi Gợi Trúng Nhu Cầu

Đặt câu hỏi cũng là một nghệ thuật, bạn sẽ chẳng thể nào cứ thao thao bất tuyệt mà không có một điều hướng rõ ràng cho việc khách hàng sẽ lắng nghe mục tiêu chính của bạn muốn chia sẻ.

Vì vậy, hành trình để đặt câu hỏi khơi gợi đúng nhu cầu là vấn đề vô cùng bức thiết mà bạn cần xác định rõ đường đi từ ngay khi bắt đầu.

Dưới đây là lộ trình hoàn hảo mà Hà muốn chia sẻ, bạn có thể tham khảo.

Hãy đi từ câu hỏi tình hình tạo ngữ cảnh, từ đó dẫn đến câu hỏi đặt vấn đề (mục tiêu giúp cho khách hàng tự bộc lộ vấn đề họ đang gặp phải, giúp cho họ bắt đầu có hướng đi tới câu hỏi tiếp theo, gợi ý để làm rõ vấn đề đó cho họ)

Khi đã làm rõ vấn đề, hãy đến phần thiết lập nhu cầu, người mua sẽ phải thừa nhận vai trò, tầm quan trọng của sản phẩm bảo hiểm. Lúc này, khả năng họ đồng ý nghe về sản phẩm và chi tiền cho sản phẩm rất cao.
Sau khi hỏi tất cả những câu hỏi xoay quanh vấn đề và khách hàng đã có thời gian trả lời, bạn sẽ đi về đúng mục đích của mình chính là nói về lợi ích sản phẩm.

Ví dụ cụ thể, bạn nhắn tin cho người bạn cũ lâu ngày không gặp “Dạo này bạn ổn không, công việc và sức khỏe thế nào…?”
Sau một hồi hoặc thông qua hỏi han qua lại, họ có thể nhắn tin chia sẻ vấn đề đang gặp phải trong việc quản lý tài chính cá nhân.

Bạn có thể nhận biết được tình hình và tận dụng để đào sâu hơn thứ mà họ đang mắc phải trong việc kiểm soát tài chính.
“Chi tiêu hàng tháng của bạn như nào và các khoản thu chi hàng tháng được bạn phân bổ như thế nào…?”

Khi họ hiểu được vấn đề rằng, nguyên nhân gốc rễ của việc tài chính cá nhân không ổn định chính là không biết cách phân chia các khoản tiền theo từng nhóm sao cho hợp lý.

Việc chi tiêu không đúng sẽ khiến cho họ gặp rất nhiều vấn đề khi chẳng may xảy ra những chuyện cấp bách liên quan tới sức khỏe, gia đình. Họ sẽ rơi vào trạng thái bế tắc.

Lúc này bạn có thể khơi gợi nhu cầu mua bảo hiểm, vừa là quỹ dự phòng tài chính cho cá nhân vừa để giúp bảo vệ bản thân, gia đình trước mọi vấn đề rủi ro.

Việc đặt câu hỏi khơi gợi trúng nhu cầu là một kỹ năng mà bạn cần phải trau dồi và rèn luyện hàng ngày mọi lúc, mọi nơi.

Bởi mỗi cá nhân sẽ có một câu chuyện và vấn đề của riêng mình, bạn sẽ phải tiếp cận xử lý khác nhau và phải linh hoạt trong mọi tình huống.

Vì vậy, để trở thành bản năng được, bạn phải ứng dụng vào thực tế thường xuyên bằng việc rà soát những người quen trong danh sách mà bạn đã thiết lập và nghiên cứu, thấu hiểu vấn đề của họ để bạn có thể đưa ra được lời khơi gợi chuẩn chỉnh trên online.

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress